Mikroplastik Nedir? Suya Etkileri ve Arıtılması

Mikroplastik Nedir? | Suya Etkileri | Zararları Nelerdir?
  • Admin
  • 29 Ağu 2023
  • 0
  • 1051
  • Okuma Süresi:9 Dakika

Mikroplastik Nedir?

Kısaca tanımlanırsa, Mikroplastikler, 5 mm’den küçük boyutlarda olan plastik parçacıklara verilen genel bir isimdir. 

Mikroplastikler Nasıl Oluşur?

Mikroplastikler, plastiklerin çeşitli faktörler sonucunda küçük parçacıklara dönüşmesiyle oluşurlar. İki temel şekilde oluşabilirler: primer mikroplastikler ve sekonder mikroplastikler.

1. Primer mikroplastikler: Bu tür mikroplastikler, üretim sırasında bilinçli bir şekilde tasarlanarak oluşturulan küçük plastik partikülleridir. Örneğin, kişisel bakım ürünlerinde kullanılan mikroplastik boncuklar bunlara örnek olarak verilebilir. Bu boncuklar, ürünlerin kozmetik amaçlarla daha etkili olmasını sağlamak için kullanılırlar. Bunun yanında, bazı temizlik ürünlerinde de mikroplastikler bulunabilir.

2. Sekonder mikroplastikler: Bu tür mikroplastikler, büyük plastik ürünlerin zamanla aşınması, parçalanması veya çürümesi sonucu ortaya çıkar. Plastik atıkların güneş ışığı, dalga etkisi ve mekanik aşınma gibi faktörlerle etkileşime girmesiyle plastik parçacıkları küçük mikroplastiklere dönüşebilir. Örneğin, denizdeki plastik atıkların tesadüfi olarak parçalanması sonucu mikroplastikler oluşabilir.

Mikroplastiklerin oluşum süreci, plastiklerin dayanıklılığına ve çevresel etkilerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak mikroplastikler, plastik malzemenin parçacıklara dönüşmesiyle oluşur.

Mikroplastikler Neye Dönüşür?

Mikroplastikler, genellikle aşınması, parçalanması veya çürümesi sonucu plastik ürünlerin birçok farklı şekile dönüşebilir. Bu dönüşüm sürecinde plastik malzeme, küçük parçalara ayrılır ve mikroplastikler oluşur.

Mikroplastikler, plastik ürünlerin çeşitli faktörlere maruz kalmasıyla oluşur. Örneğin, denizlerdeki plastik atıklar güneş ışığı, dalga etkisi ve mekanik aşınma gibi faktörlerle parçalanarak mikroplastiklere dönüşebilir. Aynı şekilde, plastik ambalajlar zamanla aşınır ve çürür, bu da mikroplastiklerin oluşumuna yol açabilir.

Mikroplastiklerin oluşum süreci, plastik türüne, boyutuna, kullanım koşullarına ve çevresel etkilere bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak mikroplastikler, plastik ürünlerin zamanla parçalara ayrılmasıyla oluşan küçük pl parçacıklardır.

Mikroplastik parçacıklar, plastik ürünlerin bozunması, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılan mikro boncuklar, tekstil ürünlerinden kopan mikro lifler ve endüstriyel plastik hammaddeler gibi farklı kaynaklardan oluşabilir. Mikroplastikler, rüzgar, yağmur, atık su ve akıntılar yoluyla çevreye yayılır ve toprak, su ve hava gibi farklı ortamlarda bulunabilir. Mikroplastiklerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri henüz tam olarak bilinmemektedir, ancak bazı olası zararları şunlardır:

• Mikroplastikler, deniz canlıları tarafından yutulabilir veya solunabilir ve sindirim, solunum ve dolaşım sistemlerine zarar verebilir. Ayrıca, mikroplastiklerin üzerinde bulunan bakteri, virüs ve toksin gibi kirleticiler de canlılara bulaşabilir.

• Mikroplastikler, insanlar tarafından da tüketilebilir veya solunabilir. Özellikle deniz ürünleri, şişelenmiş su, paketli gıdalar ve plastik kaplarda ısıtılan yiyecekler mikroplastik içerebilir. Mikroplastiklerin insan sağlığına etkileri henüz net değildir, ancak alerji, iltihaplanma, oksidatif stres, hormonal bozukluklar ve kanser gibi hastalıklara neden olabileceği düşünülmektedir.

• Mikroplastikler, biyolojik olarak parçalanamazlar ve doğada uzun süre kalırlar. Bu nedenle, mikroplastik kirliliği giderek artmakta ve ekosistemleri bozmaktadır. Mikroplastiklerin biyolojik çeşitlilik, besin zinciri ve iklim değişikliği üzerindeki etkileri henüz tam olarak anlaşılamamıştır.

Mikroplastik kirliliğini önlemek veya azaltmak için yapabileceğimiz bazı şeyler şunlardır:

• Plastik kullanımını en aza indirmek veya geri dönüştürülmüş veya doğada çözünebilen plastikleri tercih etmek.

• Poşet çay kullanmayı bırakın. Poşet çaylar genellikle plastik içerir ve demlenme sırasında mikroplastik salabilir

• Tek kullanımlık plastik ürünleri (poşet, bardak, pipet vb.) kullanmamak veya yeniden kullanılabilir alternatiflerle değiştirmek.

• Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde mikro boncuk içermeyenleri seçmek.

• Sentetik lifli giysiler yerine doğal lifli giysiler giymek veya yıkarken mikro lif tutucu torbalar kullanmak.

• Plastik kaplarda yiyecekleri ısıtmamak veya sıcak sıvıları plastik bardaklarda içmemek.

• Pet plastik su şişeleri ve damacanaları kullanmamak, arıtılmış su içmek.

• Paketli gıdalar yerine taze veya organik gıdalar tüketmek.

• Düzenli olarak toz alın ve süpürün. Tozda biriken mikroplastikleri temizleyerek hava yoluyla solunmasını önleyebilirsiniz.

Mikroplastik kirliliği, günümüzde karşı karşıya olduğumuz önemli bir çevre sorunudur. Bu sorunu çözmek için hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bilinçli davranmak ve önlem almak gerekmektedir. Mikroplastik kirliliğinin etkilerini azaltmak için yapabileceğimiz basit adımlarla hem kendimizin hem de gezegenimizin sağlığını koruyabiliriz.

Aşağıdaki tablo, mikroplastik içeren bazı yiyecek ve içeceklerin örneklerini ve mikroplastik içermeyen alternatiflerini göstermektedir.

Mikroplastik İçeren Yiyecek ve İçecekler Mikroplastik İçermeyen Alternatifler

Deniz ürünleri (balık, midye, karides vb.) Et, tavuk, yumurta, sebze, baklagil vb.

Şişelenmiş su Musluk suyu (filtreli), cam şişedeki su

Paketli gıdalar (cips, bisküvi, çikolata vb.) Taze veya organik gıdalar (meyve, kuruyemiş, peynir vb.)

Plastik kaplarda ısıtılan yiyecekler (dondurulmuş yemekler, hazır çorbalar vb.) Evde pişirilen yiyecekler, seramik veya cam kaplarda ısıtılan yiyecekler

Plastik bardaklarda içilen sıcak içecekler (kahve, çay vb.) Cam veya metal bardaklarda içilen sıcak içecekler

Mikroplastik, plastik parçacıklarının çok küçük boyutlarda olan formudur. Genellikle plastik üretimi ve kullanımı sırasında ortaya çıkar. İki tür mikroplastik vardır: primer mikroplastikler ve sekonder mikroplastikler.

Primer mikroplastikler, önceden küçük partiküllerin üretimi amacıyla tasarlanmıştır. Örneğin, kişisel bakım ürünlerinde kullanılan mikroplastik boncuklarının bazıları bu kategoriye girer. Sekonder mikroplastikler ise büyük plastik ürünlerin aşınması veya parçalanması sonucu oluşur. Örneğin, denizdeki plastik atıkların güneş ışığı, dalga etkisi ve mekanik aşınma gibi faktörlerle parçalanması sonucu mikroplastikler oluşabilir.

Mikroplastikler birçok yerde bulunabilir. Denizler, nehirler, göller, topraklar ve hava gibi çevresel ortamlarda yaygın olarak bulunurlar. Ancak en yoğun mikroplastik kirliliği denizlerde ve okyanuslarda gözlemlenir.

Mikroplastiklere maruz kalma riskini azaltmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Plastik kullanımını azaltmak: Daha az plastik kullanmaya çalışın ve plastik yerine geri dönüştürülebilir ve doğal malzemelerden yapılmış ürünleri tercih edin.

2. Geri dönüştürmek: Plastik atıklarını doğru bir şekilde geri dönüştürmek, mikroplastiklerin çevreye ulaşmasını önler.

3. Doğru atık yönetimi: Plastik atıkları düzgün şekilde atmak, mikroplastiklere karşı çevresel etkileri azaltmaya yardımcı olur.

4. Mikroplastik içeren ürünleri kullanmamak: Kişisel bakım ürünlerindeki mikroplastik içeren ürünleri kullanmamaya özen gösterin ve bu ürünlerin içeriklerini kontrol edin.

Mikroplastikler insan sağlığı üzerinde potansiyel etkilere sahip olabilir. Araştırmalar, mikroplastiklerin solunum, sindirim ve cilt yoluyla vücuda girebildiğini göstermektedir. Bununla birlikte, mikroplastiklerin insan sağlığına etkileri hala tam olarak anlaşılmamıştır ve konuyla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Her gün vücudumuza giren mikroplastikleri azaltmanın yolları şunlar olabilir:

•Filtreli su kullanmak: Evde filtreli su kullanmak, içme suyunda bulunan mikroplastiklerin azalmasına yardımcı olabilir.

Mikroplastikler Suya Etkileri Nelerdir?

Mikroplastikler suya geçebilir çünkü plastik malzemeler çeşitli yollarla su kaynaklarına ulaşabilir. İşte mikroplastiklerin suya geçmesine neden olan bazı faktörler:

1.Plastik atıkların parçalanması: Plastik ürünler zamanla doğal aşınma ve çeşitli atmosferik etkilerle parçalanır. Bu parçalanma süreci, büyük plastiklerin küçük parçalara dönüşmesine ve mikroplastiklerin oluşmasına yol açar. Bu küçük plastik parçacıklar, suya geçebilir ve su kaynaklarında dağılabilir.

2.Rüzgar veya su akıntısıyla taşınma: Plastik atıklar, rüzgar veya su akıntısı tarafından taşınabilir ve su kaynaklarına ulaşabilir. Özellikle plastiklerin rüzgar veya akıntı etkisiyle taşındığı sahil şeridinde veya kıyılarda yoğun miktarda mikroplastik birikintisi oluşabilir.

3.Atık su arıtma tesisleri: Atık su arıtma tesisleri, kullanılmış suyun temizlenmesi için kullanılır. Ancak, bazı atık su arıtma tesisleri, plastik partiküllerin tamamen uzaklaştırılamaması nedeniyle mikroplastiklerin suya geçmesine neden olabilir. Bu atık su arıtma tesislerinden sızmalar veya çıkışlar yoluyla mikroplastikler su kaynaklarına karışabilir.

Mikroplastiklerin suya geçmesi, su kaynaklarının ve ekosistemlerin kirlenmesine ve çevresel etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, plastik atık yönetimi, geri dönüşüm ve plastik tüketimin azaltılması gibi önlemler alınarak mikroplastik kirliliği önlenmeye çalışılmalıdır.

Mikroplastiklerin Sudan Arıtılması nasıl yapılır?

Mikroplastiklerin su arıtımı oldukça zorlu bir süreçtir çünkü genellikle çok küçük boyutlarda ve suyun içinde yayılmış halde bulunurlar. Ancak, en iyi özelliklere ve Membran filtrelemeye sahip SU ARITMA Cihazı olan Buzsu Arıtma Sitesinde’ki CODE ARITMA  mikroplastiklerin sudan arıtılmasında etkili olabilir.  

1. Ön Filtrasyon: Mikroplastiklerin bir kısmı fiziksel filtrasyon yöntemleriyle sudan uzaklaştırılabilir. Özel filtreler veya membranlar, belirli boyutta olan plastik parçacıklarını yakalayabilir. Bu yöntem, su arıtma tesislerinde ve ev filtre sistemlerinde kullanılabilir.

2. CTO VE GAC karbon Aktif kömür kullanımı: Aktif kömür, mikroplastiklerin sudan uzaklaştırılmasında etkili olabilecek bir materyaldir. Aktif kömür filtresi, mikroplastiklerin büyük bir kısmını tutabilir ve suyu temizleyebilir.

3. Mikroplastikler, su arıtma işlemlerinde membran filtrelerle etkili bir şekilde arıtılabilir. Membran filtreler, suyun içine yayılmış olan mikroplastik parçacıklarını tutar ve suyu temizler. Membran filtreler, mikroplastiklerin boyutuna bağlı olarak bunu en iyi sağlayacak olan Buzsu Code Arıtma sistemine ait Code Membran filtresidir.

4. En iyi sonuçlar için, mikroplastikleri etkili bir şekilde arıtan ve sağlıklı içme suyu üretimi sağlayan sertifikalı membran filtre sistemlerine sahip olan BUZSU CODE SU ARITMA cihazını tercih etmenizi öneriririz.

Mikroplastik, son yıllarda dünya genelinde ciddi bir çevre sorunu haline gelmiştir. Bu küçük plastik parçacıklar, çevreye zarar vererek insan sağlığına da olumsuz etkiler yapabilmektedir. Bu nedenle, mikroplastik hakkında birçok soru ortaya çıkmaktadır. İşte, en sık sorulan mikroplastik sorularına cevaplar:

1. Mikroplastik nedir?

Mikroplastik, 5 mm'den küçük boyutlardaki plastik parçacıkları ifade eder. Bunlar, çoğunlukla plastik ürünlerin aşınması veya parçalanması sonucu ortaya çıkar.

2. Mikroplastik neden zararlıdır?

Mikroplastikler, su kaynaklarına, toprağa ve havaya yayılarak doğal yaşamı tehdit eder. Ayrıca, hayvanların yutması sonucu ölümlerine sebep olabilirler. İnsan sağlığına da zararlıdırlar çünkü gıda zinciri boyunca ilerleyerek insanların tüketimine kadar ulaşabilirler.

3. Mikroplastik nerede bulunur?

Mikroplastikler, okyanuslarda, nehirlerde, göllerde, toprakta ve hava gibi birçok yerde bulunabilir. Bunlar, kozmetik ürünlerde, temizlik malzemelerinde ve plastik ambalajlarda da bulunabilir.

4. Mikroplastiğin azaltılması için neler yapılabilir?

Mikroplastiğin azaltılması için atık yönetimi ve geri dönüşüm programları uygulanabilir. Ayrıca, tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımının azaltılması, alternatif malzemelerin kullanımı ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi de önemlidir.

5. Mikroplastiğin etkileri hakkında ne kadar bilgi var?

Mikroplastiğin etkileri hakkında henüz yeterli bilgiye sahip değiliz. Ancak yapılan araştırmalar, mikroplastiğin doğal yaşamı tehdit ettiğini ve insan sağlığına olumsuz etkiler yapabileceğini göstermektedir.

6. Mikroplastikle mücadele için uluslararası düzeyde çalışmalar yapılıyor mu?

Evet, mikroplastiğin azaltılması için uluslararası düzeyde çalışmalar yürütülmektedir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kuruluşlar, mikroplastiğin etkilerini azaltmak için çaba sarf etmektedirler.Mikroplastik, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi bir sorundur. Bu nedenle, mikroplastiğin azaltılması için atık yönetimi ve geri dönüşüm programları uygulanmalıdır. Ayrıca, tüketiciler de bilinçlendirilmeli ve tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımı azaltılmalıdır. Uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar da bu sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Paylaş

Yorumlar(0)

Yorum Yap

E-posta Adresiniz Yayınlanmayacaktır.Bu yazıya puan vermek istermisiniz ?
33 Oy Kullanıldı: Yazı Puanı 5