Reverse Osmosis (Ters Osmoz) - RO System

Reverse Osmosis Nedir

Reverse Osmosis nedir - Türkçe anlamı ters osmoz demektir. Ters osmoz sistemi bilinen en hassas arıtma sistemidir. Su arıtma cihazlarında kullanılır. Bu sistem su arıtma için kullanılacak en güvenilir yöntemlerden biridir. Şebeke suyunda olan muhtemel kimyasalları, kirleri, fiziksel ve mikrobiyolojik unsurlardan suyu arındırır.

Su arıtma sisteminde başlıca iki aşama bulunmaktadır. Birinci aşamada sıcak su birçok filtreden geçer kireç, partikül, tortu ve mikroplardan arınır. Bu durum sayesinde sistem üzerindeki yükün önemli bir kısmı azalır. Sonraki aşamada ise su pompalanarak yüksek basınç seviyesine ulaşır ve sonrasında ayırtıcı zarlara sahip yarı geçirgen olan membranlara geçirilir. Ters osmoz sistemi sudaki ağır metalleri arıtabilecek tek teknolojidir.

Suyun içine dışardan herhangi bir kimyasal etkileme yapmadan fiziksel işlemle yapan su arıtma sistemidir. Ters osmos ( reserve osmosis) sistemlerinde su kesinlikle arıtılır. Bu sistemde suyun arıtılmaması mümkün değildir. Aynı zamanda gıda alanında günümüzde kullanılan en yaygın yöntemdir.

Reverse Osmosis sistemi ilk olarak ABD’de temiz ve sağlıklı su üretebilmek için ortaya koyulmuş devrim boyutunda bir teknolojidir. Bu sistem daha öncelerde gemilerde, deniz suyunu içme suyuna dönüştürmek için kullanılan bir teknolojiyken artık günümüzde evlerde bile kullanılacak duruma gelmiştir.

Reverse Osmosis sistemi ileri bir filtre teknolojisidir. Bu sistemin temelini binlerce senedir var olan doğal bir süreç olan Osmoz oluşturur. Osmoz ise suyun az yoğun olan ortamdan çok yoğun olan ortama emilme sürecidir. Ters osmoz bu sürecin basınçla desteklenerek tam tersine döndüren ve bu sayede suyu arıtan bir sistemdir.

Temiz suyu çok yoğun ortamdan ayrıştırmak için kullanılır. Ters osmoz sistemi tamamen doğal bir yöntemdir. Ters osmoz sisteminde kullanılan filtre membran filtredir. Bu sistem sayesinde daha kaliteli ve daha temiz su elde etmek mümkündür. Çoğu teknolojiden daha güvenilir ve daha iyi bir teknolojidir. Ters osmoz su arıtma cihazının verebileceği en kaliteli suyu vermesini sağlar.

Ters osmoz sisteminin çalışma prensibi; Su arıtma cihazı üzerinde bulunan membran filtreler sayesinde çalışır.

Membranlar üzerinde olan gözeneklerden su yüksek basınçla geçmeye zorlanır. Bu işlem aşamasında suda bulunan moleküller ve inorganik moleküller gözeneklerden geçebilirken bazı moleküller gözeneklerden geçemez ve bu sayede kaliteli su elde edilir. Sudaki zararlı maddeler konsantre olarak sudan atılır. Bu işlem yapılan diğer tüm işlemlerden daha çok istenilen kapasitede ve kaliteli su verir.

Ters osmoz sisteminin çıkışında suyun debisi az olacağından suyun depolanması mecburdur. Sistemin şasesi paslanmaz çelikten üretilir. Sistemin çalışması için gerekli olan tüm ekipmanlar sistemin üzerindedir.

Ters osmoz sistemi ile doğadaki osmoz olayı tersine çevrilerek tuzlu veya çok kötü sulardan bile iyi su elde etmek mümkün olur. Ters osmoz sistemin çalışma sistemi insanlarda ve hayvanlardaki böbrek sistemine benzer. Böbrek nasıl kandaki zararlı mikropları ve nesneleri ayırırsa ters osmoz sistemi de aynı şekilde sudaki zararlı mineralleri ve bakterileri sudan arındırır.

Eğer ters osmoz sisteminde yeterli miktarda su olmazsa bu sistemde de böbrek taşının oluştuğu gibi ters osmoz sistemi içerisinde taşlar oluşur.

REVERSE OSMOSİS NERELERDE KULLANILIR?

Enerji Santrallerinde Tekstil Boyahanelerinde Meşrubat Üretiminde İçme suyu üretiminde Kimya Sanayi Askeri ve Stratejik Önemi Olan Alanlarda İçme Suyu Üretimi Buhar Jeneratörü Besi Suyu Soğutma Suyu Hazıırlanması Ters Osmoz Sisteminin Avantajları: Suyu herhangi bir madde kullanmadan arıtır. İşçilik gerektirmeyen bir sistemdir. Bir günde 120 litreden binlerce metreküpe kadar su arıtabilir. Deposu kendine özgüdür ve ve arıtılan suyu uzun süre saklayabilir. Montajını yapmak basittir.

Ters Osmos Sistemi Dezavantajları; Ön şartlandırma ve son şartlandırma aşamaları birer dezavantajdır.

Ön şartlandırma ; Ön şartlandırma olarak bilinen sistem, ham suyun ters osmoz sistemine gelene kadar olan kimyasal ve fiziksel şartlandırılmasıdır. Ters osmoz filtre sorunlarının en düşük seviyeye indirilmesi için ön şartlandırılmanın doğru yapılması zorunludur. Ön şartlandırma sayesinde su arıtılır ve katılardan arındırılır eğer bu doğru yapılmazsa sistemden istenilen verim alınmaz.

Son şartlandırma: Ters osmoz sistemiyle arıtılan suyun ph derecesi ne olursa olsun su genelde çok koroztiftir bunun sebebi su saflaştıkça koroztif olur. Ayrıca bazı alanlarda suyun bu derece saflaştırılması istenmeyebilir. Yada eğer su şebeke olarak verilecekse suda klor oluşmasına neden olabilir. Bu durum işletmelerin istedikleri suya göre değişiklik gösterebilir.

REVERSE OSMOSİS KELİME ANLAMLARI NEDİR ?

Reverse osmosis kelime anlamları nedir; reverse osmos kelimelerinin ayrı ayrı anlamlarını incelediğimizde reverse kelimesi İngilizceden dilimize geçmiş ters anlamında kullandığımız sözcüktür. Osmos ise biyoloji biliminde, sudaki çözücü maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, seçici geçirgen bir zardan enerji harcamadan geçişine denilmektedir.

 

REVERSE OSMOS SU ARITMA CİHAZI SİSTEMİ NEDİR ?

Reverse osmos su arıtma cihazı sistemi nedir; reverse osmos biyolojik bir terimdir. Ters osmoz sistemi olarak bilinmektedir. Sudaki çözücü maddelerin iki farklı yoğunluk olan az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, seçici geçirgen bir zardan enerji harcamadan geçişinin devamlılığını sağlama sistemindedir. Ters osmoz sisteminde sıvı değişimine yardımcı olan membran filtresi kullanılmaktadır. Bu biyolojik ve fiziki bir olaydır. Yani ters osmoz, besleme suyunun bir zardan işlendiği bir su arıtma işlemidir.

Üretilen tatlı suya permeat denir. Geri kalan konsantre suya atık veya tuzlu su denir. Bir yarı geçirgen membran blok kirletici ancak su moleküllerinin akmasına izin veren küçük gözenekler yer alır. Reverse osmoz her iki tarafta bir denge elde etmek için membran içinden geçerken, suyun daha konsantre olur. Ancak ters ozmoz, kirletici maddelerin membranın daha az konsantre tarafına girmesini engeller. 

Örneğin, ters ozmoz sırasında bir miktar tuzlu suya basınç uygulandığında, tuz geride bırakılır ve sadece temiz su akar. Bu membran kirli suyun, temizleme çözeltilerinin ve çözünmemiş maddelerin geçmesini engeller. Temiz su, kullanım noktasına kadar gönderilir ve muhafazalar bir gidere boşaltılır. Ön filtrasyon ile birleştirilen işlem, suda bulunan çözünmüş safsızlıkların % 90 ila 99.99' unu çıkarabilir.

Ters ozmoz iyonları, molekülleri ve daha büyük partikülleri içme suyundan çıkarmak için yarı geçirgen bir membran kullanan bir su arıtma teknolojisidir. Ters ozmozda, bir termodinamik parametre olan çözücünün kimyasal potansiyel farklılıkları tarafından yönlendirilen kolligatif bir özellik olan ozmotik basıncın üstesinden gelmek için uygulanan bir basınç kullanılır. 

Ters ozmoz, bakteriler de dahil olmak üzere birçok tipte çözünmüş ve askıya alınmış türü sudan çıkarabilir ve hem endüstriyel süreçlerde hem de içme suyu üretiminde kullanılır. Sonuç, çözünen maddenin zarın basınçlı tarafında tutulması ve saf çözücünün diğer tarafa geçmesine izin verilmesidir. “Seçici” olmak için, bu zar gözeneklerden (deliklerden) büyük moleküllere veya iyonlara izin vermemelidir.

 

NEDEN REVERSE OSMOS SİTEMİ TERCİH EDİLİR ?

Neden reverse osmos sistemi tercih edilir; İnsanoğlunun yıllardır süre gelen isteklerinden ve alışkanlıklarından olan dünyanın henüz keşfedilmemiş, ayak basılmamış alanlarında yaşama, konaklama, tatil yapma istekleri doğrultusunda su kaynakları zamanla yeterli gelmemeye başlamıştı. Buna çözüm olarak yakın çevredeki deniz sularının kullanılmasına ihtiyaç duyulmuş bu sayede su arıtma sistemleri geliştirilmeye başlandı.

Reverse osmos su arıtma cihazı sistemi denizde bulunan insan sağlığını tehdit edecek mikroorganizmaları, tuzları vs. arıtma amacıyla kullanılmaya başlanılmıştır. Suyun içinde çözünmüş halde bulunan minerallerin sudan alınması yoluyla suyun kimyasal kalitesinin iyileştirilmesi için uzun yıllar önce geliştirilen İyon Değiştirici Reçine Tekniği sayesinde, yalnız sanayinin değil, buharlı gemilerin de gelişmesi sağlanmıştır.

Bugün ise, birçok uygulamada reçineli iyon değiştirici yerine, Reverse Osmos (TO/RO) tekniği tercih edilmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, RO siteminin, reçineli sistemlere kıyasla daha ekonomik ve daha çevreci olmasıdır. Bununla beraber geçmişten günümüze yapılan uzun soluklu araştırmalar neticesinde Nasa’nın kullanılabilir sularının bir süre sonra yeterli olmaması sebebiyle idrarlarının reverse osmos sistemiyle arıtıldığı ve ayrıca astronotların içme suyunun oluşturulması sebebiyle kullanılmaktaydı.

Geçmişten bugüne geliştirilen yüksek teknolojilerinin kullanıldığı yüksek filtrasyon özelliklerine sahip olan reverse osmos’un kanalizasyon suyu gibi zorlu ve kirli suların bile çok kolay arıtılabildiğini görebilmekteyiz.

 

REVERSE OSMOS SİSTEMİNDE KULLANILAN MEMBRAN FİLTRE NEDİR ?

Reverse osmos sisteminde kullanılan membran filtre nedir; Reverse osmos siteminin sıvı değişiminde önemli yere sahiptir. Membran Filtre gözenekleri çok küçük olan yarı geçirgen bir zarın (çarşaf) delikli bir boru etrafına sarılması ile meydana gelir ve bir giriş 2 çıkışı bulunan filtre kabı ile birlikte kullanılır. Membran kabının çıkışlarından biri temiz su bir diğeri atık su çıkışı olarak nitelendirilir.

Basınç ile membran sarmalına giren su, bir ucu kapalı olan borudan geçemez ve yarı geçirgen zarın yüzeyinde dolanmak zorunda kalır, bu esnada zarın gözeneklerinden sadece su molekülleri geçerek borunun deliklerinde toplanır ve membran kabının temiz su çıkışından dışarı çıkar.

Geçemeyen maddeler yüzeyden akarak membran kabının atık su çıkışından gidere atılır. Membran filtresinin kalitesi zarına ve sarmalına göre değişiklik gösterebilmektedir. Membrandan geçen suyun debisi, membrandan suyun transferi için gerekli net çalışma basıncı ile orantılıdır.
Çözünmüş mineral ve suyun farklı kütle transferleri olduğu için membran çözünmüş

minerallerin geçmesine izin vermemektedir. Basınç arttırıldığında konsantre akış debisinde değişme olmaksızın membran; çözünmüş minerallerin bir kısmını geçirmek için zorlanmış olur ve süzülme verimi azalır. Dolayısıyla istenilen kalite üretim suyu elde etmek için Ters Osmoz sisteminin verimini etkileyen faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu faktörleri 6 maddede sıralayabiliriz. Bunlar;

-Basınç

-Sıcaklık

-Membran tipi

-Geri kazanma oranı

- Besleme suyu çözünmüş mineral konsantrasyonu

- Suyun kaynağı (Kuyu Suyu, Deniz suyu, Yüzey suyu vb.)

 

REVERSE OSMOS SİSTEMİNİN AVANTAJLARI NELERDİR ?

Reverse osmos sisteminin avantajları nelerdir;

-Suyu kimyasal maddelerden arıtıp içilebilir hale getirmektedir.

-Sudaki kötü mineralleri arıtıp, iyi (yararlı) mineralleri korumaktadır.

-Sağlıklı ve güvenilir içme suyu imkanı sunmaktadır.

-Genellikle kompakt halinde olduğundan montajı kolay ve zahmetsizdir.

 

REVERSE OSMOS SİSTEMİ (TO/RO) NASIL ÇALIŞMAKTADIR ?

Reverse osmos sistemi (To/Ro) nasıl çalışmaktadır; Kısaca bir ters osmos sitemi çözünmüş katıları uzaklaştırmak için yarı geçirgen bir zar boyunca suyu zorlar.  Sipral şeklinde sarılmış olan zar yapısı ile bilinen en küçük virüsten 50, bilinen en küçük bakteriden 5000 kat daha küçüktür. Öncelikle bir ön-filtrenin su tortu ve klor kaldırır. Su RO zarından çıktıktan sonra, içme suyunu özel bir musluğa girmeden önce parlatmak için bir son filtreden geçer. Ters osmoz sistemleri, ön filtrelerin ve son filtrelerin sayısına bağlı olarak çeşitli aşamalara sahiptir. 

 

REVERSE OSMOS SİSTEMİNİN AŞAMALARI NELERDİR ?

Reverse osmos sisteminin aşamaları nelerdir; Reverse osmos zar,  bir ters osmoz sistemi odak noktasıdır ancak bir Ters Osmoz sistemi aynı zamanda süzme ve diğer tipleri içerir. Reverse osmos sistemleri 3,4 veya 5 filtrasyondan oluşur. Her ters osmoz su sistemi, reverse osmos membranına ek olarak bir tortu filtresi ve bir karbon filtresi içerir. Suyun membrandan geçmesinden önce veya sonra geçmesine bağlı olarak  filtrelere ön filtreler veya son filtreler denir . Her sistem türü aşağıdaki filtrelerden birini veya daha fazlasını içerir;

1.      Tortu Filtresi: Kir, toz ve pas gibi parçacıkları azaltır.

2.      Granül Aktif Karbon: Hindistan cevizi kabuğundan elde edilen aktif karbon tanecikleri, şebeke sularında bulunan kloru, suya kötü tat ve koku veren organik bileşikleri absorbe eder. Membran filtrenin uzun ömürlü olmasını sağlar.

3.      Blok Aktif Karbon: Özel tekniklerle sıkıştırılarak blok haline getirilen aktif karbon, düzenli yapısı sayesinde suyu dengeli bir şekilde süzer. ikinci kademe klor ve organik madde arıtımı sağlar. Sıkıştırılmış karbon filtre bloğu, 5 mikrondan büyük taneciklerin membran filtreye geçmesini engeller.

4.      Membran Filtre: Milimetrenin on milyonda biri boyutunda gözeneklere sahip yarı geçirgen zar, ilk üç filtrede tutulamayan suda çözünmüş halde bulunan tüm kirleticileri bakteri ve virüsleri arıtarak sağlıklı bir su elde edilmesini sağlar.

5.      Son Karbon Filtre: Hindistan cevizi kabuğundan elde edilen aktif karbon filtre, suya son bir dokunuş ile lezzet kazandırır, içimi hoş bir hale getirir. Suyu çözünmüş madde bakımından zenginleştirir PH değerini bir miktar yükselterek suya alkali özellik kazandırır.

 

* Yukarıdaki açıklamalarda da bahsettiğimiz gibi su ilk kez bir reverse osmos sistemine girdiğinde, ön filtreleme yoluyla gider. Ön filtreleme  tipik olarak, reverse osmos zarını tıkayabilecek veya hasar verebilecek tortu ve kloru çıkarmak için bir karbon filtre ve bir tortu filtresi içerir.

* Daha sonra, su, bir elektron mikroskobu ile görülemeyecek kadar küçük olan çözünmüş parçacıkların çıkarıldığı ters ozmoz zarından geçer.

* Filtrasyondan sonra, su, gerekene kadar tutulduğu depolama tankına akar . Ters ozmoz sistemi, depolama tankı dolana kadar suyu filtrelemeye devam eder ve daha sonra kapanır.

* İçme suyu musluğunuzu açtıktan sonra, içme suyunu musluğunuza gelmeden önce parlatmak için depolama tankından başka bir postfiltre yoluyla su çıkar.

 

REVERSE OSMOS  (RO/TO) SU ARITMA CİHAZI SİSTEMLERİ NERELERDE KULLANILIR?

Reverse osmos (RO/TO) su arıtma cihazı sistemleri nerelerde kullanılır; Kullanım alanı geniş olan bu sistem kısaca evlerde, işletmelerde, buzdolapları içinde, ara sıra tarım alanlarında, kuyularda, akvaryumlarda, RV’lerde, ileri sanayi ülkelerinde, su ve su dışı birçok proseste de kullanılmaktadır. İçme suyu üretimi, alkolsüz bira üretimi, meyve suyu ve meşrubat sanayiide, enerji santrallerinde, kimya sanayiide, ilaç sanayiide, deniz suyundan şehir ve kullanma suyu üretimi gibi birçok alanda RO/TO sistemi kullanılmaktadır.

 

REVERSE OSMOS DEPOLAMA TANKINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

Reverse osmos depolama tankına neden ihtiyaç duyulur, Bir reverse osmos depolama tankı ters ozmoz suyu tutar, böylece ihtiyaç duyduğunuzda bol miktarda kullanabilirsiniz. Ters ozmoz sistemi suyu yavaşça arıtır. İki ila üç ons reverse osmos su üretmek bir dakika sürer. Musluğunuzu gerçek membran üretim oranında bir bardak su için açacak olursanız, doldurması için en az 5 dakika beklemeniz gerekir. Bir depolama tankı ile camınız anında dolar.

 

TERS OSMOZ SİSTEMİ SUDA NELERİ YOK EDER?

Ters osmoz sistemi suda neleri yok eder; Ters ozmoz sistemi arsenik ve florür gibi çözünmüş katıları reverse osmos zarından temizler. Bir reverse osmos sistemi, geniş bir spektrum yelpazesi için tortu ve karbon filtrasyonu da içerir. Bir reverse osmos sistemindeki karbon filtreler kloru ve kötü tadı ve kokuları giderir ve tortu filtresi kiri ve kalıntıları temizler. Bunula beraber mikro plastikler, klor, ağır metaller, çözücüler ve dezenfeksiyon yan ürünleri, patojen bakteri ve virüsler, ilaçlar, yabani ot öldürücüler ve böcek öldürücüler, tuz, tortu, arsenik, VOC gibi mikroorganizmaları yok eder.

 

TERS OSMOZ SİSTEMİ SUYU BOŞA HARCIYOR MU?

Ters osmoz sistemi suyu boşa harcıyor mu; Ters ozmoz sistemi, kirletici maddeleri yakalayan diğer filtrelerin aksine , atık su olarak reddedilen kirleticiler içeren suyu atık su olarak gönderir . Su sistemden akarken, iki akıma ayrılır. 

Bir akış, filtrelenmiş suyu özel bir musluğa taşır ve diğer akış, çıkarılan tuzları, çözünmüş kirletici maddeleri ve mineralleri gidere taşır. Tuzlu su veya "atık su", reddedilen kirleticileri ters ozmoz sisteminden gidere taşır. Üretilen her galon su için drenajdan 4 galon su çıkar. Ancak tuzlu su bir amaç için kullanılır, bu yüzden tam olarak boşa gitmez. 

Bir reverse osmoz sistemindeki atık su, tıpkı bulaşık makinesinin bulaşıkları temizlemek için su kullanması veya çamaşır makinesinin çamaşırları temizlemek için su kullanması gibi, suyun temizlenmesine yardımcı olur.

 

REVERSE OSMOS SİSTEMİNDE ATIK SU NASIL AZALTILIR?

Reverse osmos sisteminde atık su nasıl azaltılır, Bu konuya üç farklı aşamada değinebiliriz. Bunlar;

1.      Geçirgen bir pompa ekleyin. Geçirilen bir pompayı ters osmoz sistemine kurmak, verimliliğini arttırmanın en iyi yoludur. Permeat pompaları bir reverse osmos sisteminden gelen atık suyu %75 ila 80 oranında azaltır. Her ters osmoz sistemi bir tane kullanmak üzere tasarlanmazlar, bu nedenle seçtiğiniz sistemin ek bir pompa için donatıldığından emin olun.  

2.      Otomatik kapama vanalı bir reverse osmoz sistemi seçin. Bir ASO valfi, depolama tankı dolduktan sonra drenaja giden su akışını durdurur.

3.      Çevre düzenlemesi veya yapay göller için reverse osmoz reddetme suyunu kullanın. Drenaj suyunun toplam çözünmüş katı maddeleri (TDS) daha yüksektir, ancak çim veya bahçenizde kullanmak güvenlidir.

 

REVERSE OSMOS SİSTEMİ ÇEVREYE ZARAR VERİR Mİ ?

Reverse osmos sistemi çevreye zarar verir mi; Kullandığınız su evinizden tahliye edildiğinde, kimyasallar ve diğer kirleticiler geri dönüştürülmeden önce uzaklaştırılmalıdır. Atık su, bir su arıtma tesisine gönderilir ve arıtmayı kolaylaştırmak için seyreltilir veya doğanın hidrolojik döngüsü boyunca filtrelenmesi için nehir yataklarına.

Ters osmoz sistemi, atık arıtmayı daha verimli hale getirir. Evinizden boşaltılan ters ozmoz suyu, karbon filtrasyon aşamasında uzaklaştırıldığından kimyasal içermez. Artık tuzlu su, sadece biraz daha yüksek çözünmüş inorganik konsantrasyonuna sahiptir. Reverse osmos sistemleri geri dönüşüm sürecini hızlandırır, çünkü reverse osmos suyu evinizden tahliye edildikten sonra su kaynağına yeni kimyasallar girmez.

SIKÇA SORULAN SORULAR:

Ters osmoz sistemleri ne kadar sürer?

+ Ters osmoz sistemleri genellikle 10 ila 15 yıl sürer. Sistemlerin kendileri uzun bir ömre sahipken, reverse osmos membranı ve filtrelerinin periyodik olarak değiştirilmesi gerekir. Ön filtreler ve son filtreler 6 ayda bir 1 yıla değiştirilmelidir. Su koşullarınıza bağlı olarak reverse osmos membranı her 2-4 yılda bir değiştirilmelidir.

Reverse osmos sistemi sudaki bakteri ve hücreleri temizler mi?

+Hayır, temizlemez.

RO kuyu suyu olan insanlar için iyi midir?

+ RO membranı sudaki bakteri ve virüsleri temizleyebilse de, bu amaçla bir RO sisteminin kullanılması önerilmez. Bakteriler RO zarının bozulmasına neden olabilir ve bakterilerin su kaynağınıza tekrar verilmesine izin verebilecek iğne deliği sızıntıları oluşturabilir. Ayrıca, RO üniteleri üzerindeki O-ring contalar, bakterilerin göç etmesini önlemek için tasarlanmamıştır. Makaleden alıntıladığınız gibi, bakterilerin membran üzerinde çoğalması da mümkündür. 


Tavsiye Yazı: Manyetik Kireç Önleyici 
Tavsiye Yazı: Tds Nedir?Nasıl Ölçülür? 
Tavsiye Yazı: Membran Filte Nedir? 
Tavsiye Yazı: Su Arıtma Cihazları Arıza Nedenleri ve Çözümleri