Endüstriyel - Sanayi Tipi Su Arıtma Cihazları

20 ürün gösteriliyor

Endüstriyel Su Arıtma Sistemi

Sanayi Tipi su arıtma sistemi nedir?

Endüstriyel su arıtma sistemi evlerde kullanılan arıtma sistemlerine benzer olarak arıtma sisteminin daha büyük tesislerde yapılması işlemidir. Dolayısıyla arıtılan su miktarı çok olacaktır. Bunun için deniz, kuyu suları hatta atık sularını arıtan tesisler vardır diyebiliriz. Bu ürünlere Sanayi tipi su arıtma cihazları ve Sanayi tipi su arıtma sistemleri de diyebiliriz.

Endüstriyel su arıtma sisteminin amacı nedir?

Endüstriyel su arıtma sistemindeki amaç uygun ph değerinde saf su ve yararlı suya ulaşmaktır. Doğanın çeşitli olumsuz etmenlerden dolayı dengesi bozulduğundan su kaynakları da gün geçtikçe azalmaktadır. Böyle bir problemi dengelemek amacıyla kirli veya içilemeyen suların arıtılmasına artık günümüzde ihtiyaç duyulmaktadır.

Endüstriyel su arıtma sistemleri çalışma prensibi filtre ve membran teknolojileri ile gerçekleştirilmektedir. Çökeltme ve dinlendirme işlemleri uygulanmaktadır. Endüstriyel atık su arıtma tesisi için ayrı ek işlemler yapılmakla birlikte, deniz suyunda tuz olduğundan dolayı farklı ek işlemler uygulanmaktadır diyebiliriz. Bazı durumlarda yağ ve su birbirine karışmış hallerde doğada sabit bulunabilirler. Bunu ortadan kaldırmak için de daha başka işlemler ve filtreleme sistemleri ve bazı kimyasal uygulamalar kullanılmaktadır. Su yararlı minerallerin kalmasına kadar filtrelerden geçiriliyor diyebiliriz. Mikron mertebesinde işlemler olmalıdır çünkü saf suya ulaşmak ancak bu sayede olmaktadır.

Endüstriyel su arıtma sistemi fiyatları her bir endüstriyel su arıtma cihazlarının sahip olduğu özelliklere bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Tesisin kapladığı hacim ve arıtılacak suyun zorluğuna bağlı olarak da değişkenlik gösterir. Bu alanda filtrelerin konumu ön plana çıkmaktadır.

Endüstriyel su filtreleri birden fazladır ve her birinin fonksiyonu birbirinden farklıdır. Örneğin atık sularda çamur ve yağın uzaklaştırılması için bir çok ekipman ve işlem gerekmektedir. Kumları birbirinden ayırma veya çöpleri ayrıştırmak için birçok işlem adımı vardır. Endüstriyel su filtre sistemleri ve endüstriyel su arıtma sistemleri bu ve buna benzer birçok noktada devreye girmektedir.

Endüstriyel su arıtma sistemlerinin ulaşmış olacağı sonuç sağlıklıdır ve güvenilirdir. Doğal kaynaklardan evlere kadar ulaşan kaynak sularının alternatifidir. Bazı ülkeler tanınmış su arıtma firmaları adı altında suları arıtmaktalar. Nedeni ise bulundukları coğrafi ve demografik yapıdan kaynaklanıyor diyebiliriz. Çünkü her geçen gün atık sayısı artmakta her geçen gün insan sayısı ve tüketim miktarı arttığından dolayı çevre hasar görebilmektedir. Burada endüstriyel su arıtma tesisleri devreye girerek hayatın temeli olan suyu temizleyerek hali hazırda yetersiz kalan kaynak sularına destek olmaktadırlar.

Endüstriyel Sanayi Tipi Su Arıtma Sistemleri su tüketimi yüksek işletmelerde içme suyu veya  suyu imalatda kullanılacak seviyeye getirmek içinde kullanılır. Aynı zamanda su yumuşatma sistemleri de denmektedir. Endüstriyel su arıtma sistemleri

    içerisinde kum filtresi, reverse osmoz ürünleri de yer almaktadır.

Arıtılacak suyun kimyasal analizleri yapıldıktan sonra analiz parametreleri dikkate alınarak Su Arıtma Sistemi oluşturulur. Sistemler suyun yapısına göre değişiklik gösterir. Ön arıtmada Kum Filtre Cihazı, Aktif Karbon Cihazı ve Yumuşatma Cihazı seçenekleri

    olabilir. Ayrıca Ultrafiltrasyon Sistemleri tercih edilebilir. Sonrasında Reverse Osmoz Cihazı da seçenekler arasında olabilir. Sistemler birbirine bağlı olarak çalışmaktadır. Sistem otomasyonu tarafımızdan kontrol edilebilecek şekilde ayarlanmaktadır.

 

İşletmenin ihtiyaçlarına göre Su Yumuşatma Sistemleri, Klor Dozajlama, UV Fltreleme, Ultrafiltrasyon, Deiyonizasyon, Aktif Karbon Filtrasyon, Kum Filtrasyon, Deniz suyu arıtma, Kuyu suyu arıtma, Ters Osmoz gibi seçenekler sunulabilir. Montaj ve işletmeye

    alma aşamalarından sonra A.O. Smith’in konusunda uzman kadrosu bu sistemlerin tüm eğitimlerini vererek, sistemin en optimal seviyede kullanılmasını temin eder ve satış sonrası hizmetleri ile süreci destekler.

Atık Su Arıtma sistemleri

Endüstriyel su arıtma ve atık su arıtma biyolojik, kimyasal ve fiziksel arıtma yöntemlerinin ayrı ayrı yada karma şekilde kullanıldığı, atık suyun geri kazanımı yada bertaraf edilmesi gerektiği yerlerde kullanılır. Çoğunlukla kirlilik yükü ve çevre kirliliğine

    etkisi bakımından endüstriyel atık su arıtımı özel uzmanlık ve deneyim isteyen bir işlemdir.

Rezidanslar, Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşların üretim prosesleri sonucu oluşan atık suları geri kazanmak veya bertaraf etmek için kullanılan yöntemler Makine mühendislerimizin ve Makine Teknikerleri ile uzman endüstiyel

    montaj ekibimizin sahip olduğu deneyim ve üretim teknolojisi ile atık suyun özelliklerine göre, farklılıklar gözetilerek tasarlanmakta ve projelendirilmektedir. 

Endüstriyel Su Arıtma  işlemlerinde bazı  aşağıdaki gibidir.

Kaba Tortu Filtreleri,Kum Karbon Filtre Sistemleri,Aktif Karbon Sistemleri,Yumuşatma Sistemleri Cihazları,Arsenik Giderim Sistemleri,Demir Mangan Giderim Sistemleri,Ultrafiltrasyon Sistemleri, Ters Ozmoz (Reverse Osmosis),Degazör Ozon Sistemleri

    ,

     Mixbed Kolonları, Ultraviyole Cihazları (UV), 


    olarak sıralanabilir.

Sanayi Tipi Su Arıtma Cihazları ve FiltreleriSana tipi su arıtma cihazları olarak da adlandırılan endüstriyel su arıtma sistemleri makineleşmenin arttığı günümüz de çokça karşımıza çıkmaktadır. Makine ve kimyasallar ile kirlenmiş olan sular sanayi işletmesinin kullanacağı şekilde temizlenmektedir. Endüstriyel Su Arıtma Sistemi - Endüstriyel su artıtma nedir - Endüstriyel su arıtma sistemleri - Endüstriyel su filtreleme sistemleri, Sanayi tipi su arıtma filtreleri, Sanayi tipi su yumuşatma cihazları.